Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

NÁŠ YOUTUBE KANÁL

 

FIREMNÍ FB STRÁNKY

 

 

FIREMNÍ STRÁNKY

 

 

PLATEBNÍ MOŽNOSTI

 

 

DOPRAVCE

 

 

  1. Úvod
  2. Vše o nákupu
  3. Záruční podmínky
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

Práva z vadného plnění je součást Obchodních podmínek

7.     Práva z Vadného plnění

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.     další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@renovacekuze.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

Reklamační řád

 

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Není-li uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením. Nevztahuje se na výrobky, které byly použity v rozporu s jeho účelem a přiloženým návodem k obsluze, na vady způsobené mechanickým poškozením nebo nešetrným zacházením, na výrobky poškozené živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) a na zboží, které bylo reklamováno po záruční době.

 

Místo uplatnění reklamace:

Ledertechnik - Miroslav Novák

Miletínská 19

Lišov u Českých Budějovic

37372

tel.: +420 737668004
e-mail: info@renovacekuze.cz

 

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek, případně bude vrácena zaplacená částka. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

Storno objednávky - Odstoupení od kupní smlouvy

 

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena zboží.

 

1) Zboží musí být nepoškozené a kompletní, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a s kompletním příslušenstvím).

 

2) Před odesláním zboží na naši adresu prosíme o zaslání formálního odstoupení od smlouvy (e-mailem, dopisem) s textem: "Odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. .... (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ....... " (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).  Datum a podpis.

 

3) Zboží zašlete doporučeně na adresu:

Ledertechnik - Miroslav Novák

Miletínská 19

Lišov u Českých Budějovic

37372

 

 

4) Doporučujeme Vám zboží pojistit!!! Za případnou ztrátu (při dopravě zboží k nám), z důvodu nezajištění zásilky, neodpovídáme. 

5) Neposílejte zboží na dobírku, všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli!!!
6) K zásilce je nutno přiložit originál faktury, stvrzenku o převzetí dobírky a prohlášení o tom, že požadujete odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě.
7) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

8) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Informace pro zákazníky

Fakturační údaje:

IČO: 74257382

DIČ: CZ8508121391

Bankovní spojení

MONETA MONEY BANK

195975026/0600

Kde nás najdete?

Prodejna, výdej eshopu a čistírna kožených oděvů
Vrbenská 1070/10
České Budějovice, 37006

Servis a renovace
Miletínská 376/19
Lišov u Českých Budějovic, 37372

 

 

Kontakt patička
Logo
www.renovacekuze.cz
po-pá 8-18 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz